Pengertian Negara Kesatuan Dan Contohnya

Pengertian Negara Kesatuan Negara kesatuan ialah negara yang berdaulat, diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang tunggal, pemerintah pusat ialah yang tertinggi…