0.0 00 Pengertian Peribahasa Beserta Contohnya Lengkap – Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang menyatakan suatu maksud, keadaan seseorang, atau hal yang mengungkapkan kelakuan, perbuatan atau hal mengenai diri […]

4.5 22 Macam-Macam Peribahasa Dan Contohnya – Peribahasa biasa digunakan untuk menyindir atau memperindah bahasa. Kata-kata dalam peribahasa merupakan susunan yang pasti dan tidak dapat diubah. Bentuk peribahasa antara lain […]