Ruang Lingkup Sosiologi Adalah

Ruang Lingkup Sosiologi Adalah

Masterpendidikan.com – Ruang Lingkup Sosiologi Adalah – Kali ini kita akan membahas materi pelajaran Sosiologi untuk kelas 10 atau kelas…

Pengertian, Jenis dan Ciri dari Potensi Diri

Pengertian, Jenis dan Ciri dari Potensi Diri

Masterpendidikan.com – Pengertian, Jenis dan Ciri dari Potensi Diri. Setiap orang pastinya memiliki potensi diri, namun memerlukan kerja keras serta…

Perbedaan Nilai Dan Norma Sosial

Perbedaan Nilai Dan Norma Sosial

Dalam bermasyarakat diperlukan kesepakatan akan aturan yang harus dipatuhi, sehingga dapat tercipta keteraturan dan keselarasan sosial. Begitu pula dengan nilai…

Pengertian, tujuan, fungsi, dan kesimpulan penguatan pendidikan karakter

pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, selain itu didalam juga terdapat pembelajaran mengenai ilmu pengetahuan.

hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial

Menurut Aristoteles Zon Politicon pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia.

pengertian dan mekanisme pelaksanaan dari wawasan wiyata mandala

Pengertian wawasan wiyata mandala Wawasan yang artinya adalag konsepsi, cara pandang, tinjauan, atau pandangan. Sedangkan wiyata arti katanya berasal dari…