Contoh Puisi Lama, Ciri ciri dan Pengertiannya – Puisi Lama merupakan puisi yang terikat dengan rima atau jumlah baris yang kemuadian memiliki makna yang padat. Rima juga merupakan bunyi akhiran […]