Pengertian Negara Kesatuan Negara kesatuan ialah negara yang berdaulat, diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang tunggal, pemerintah pusat ialah yang tertinggi dan satuan – satuan subnasionalnya hanya menjelaskan sebuah kekuasaan yang […]