Pengertian Erosi Tanah Soll Erosion atua erosi tanah ialah proses penghanutan tanah dan merupakan suatu gejala alam yang sangat wajar dan akan terus berlangsung selama terdapat aliran pada permukaan tanah. […]