Syarat dan Langkah Penulisan Slogan

Syarat dan Langkah Penulisan Slogan

Syarat dan Langkah Penulisan Slogan – Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang mencolok atau menarik untuk dan mudah diingat…