Serba-serbi Perjanjian Aqabah

Serba-serbi Perjanjian Aqabah

Masterpendidikan.com – Serba-serbi Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah merupakan perjanjian yang terlaksana antara nabi Muhammad SAW bersama 12 orang penduduk Yatsrib yang kemudian penduduk tersebut berpindah agama untuk memeluk Islam.

Serba-serbi Perjanjian Aqabah
Serba-serbi Perjanjian Aqabah

Aqabah sendiri merupakan nama sebuah desa yang namanya desa aqabah. Yang mana pada desa aqabah tersebut terdapat sekelompok penduduk yang bernama penduduk yatsrib.

Bai’at Aqabah I Tentang hal isi baiat sebagai berikut ini: Pertama,  mereka mengatakan setia ke Nabi Muhammad saw. Kedua, mereka mengatakan ikhlas berkurban jiwa dan harta. 3. Mereka siap turut menebarkan tuntunan Islam yang diyakininya. 4. Mereka mengatakan tidak menyekutukan Allah swt. 5. Mereka mengatakan tidak membunuh. 6. Mereka mengatakan tidak lakukan kedustaan dan manipulasi.

Kesepakatan Aqabah II. Tentang hal Isi Kesepakatan Aqabah ke-2 ini ialah: 1. Warga Yatsrib siap serta siap membuat perlindungan Nabi Muhammad Saw. 2. Warga Yatsrib turut berusaha dalam bela Islam dengan jiwa dan harta. 3. Warga Yatsrib turut usaha memajukan agama Islam serta menyiarkan ke sanak saudara mereka. 4. Warga Yatsrib siap terima semua rintangan dan risiko.

Serba-serbi Perjanjian Aqabah

Penyebab Berlangsungnya Kesepakatan Aqabah

Riwayat kesepakatan Aqabah memperoleh namanya dari bukit Aqabah yang jadi tempat baiat ke Nabi…. Kesepakatan ini selanjutnya diberi nama selaku Kesepakatan Aqabah I. Beberapa point persetujuan dalam kesepakatan Aqabah ini yakni: Mengatakan kesetiaan ke Nabi Muhammad SAW

Perbedaan Perjanjian Aqabah 1 serta 2

pada baiat aqabah 1 warga madinah janji tidak untuk menyekutukan tuhan, berzina, mengambil, serta menghindar karakter nista yang lain, dan janji akan patuh ke Rasulullah SAW. Pada baiat aqabah 2 mereka janji untuk memberikan pelindungan ke Rasulullah

BACA JUGA :   Jenis-Jenis Manusia Purba Dan Penjelasannya

Tempat Terlaksananya Perjanjian Aqabah

Kesepakatan Aqbah ialah satu persetujuan yang menyertakan Rasulullah SAW dengan beberapa warga Yastrib atau Madinah yang berlangsung dalam suatu dusun ke dusun namanya Aqabah. Kesepakatan Aqabah ini disebutkan dengan arti Baiat Aqabah yang di untuk ke dalam dua yaitu Baiat Aqabah I serta Baiat Aqabah II

You May Also Like

About the Author: yudha